×
Web Sitesi Nedir?

Kişiyi ya da işletmeyi amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaç karşılayacak ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin internet ortamında yapılan kreatif sayfa planlama ve uygulama sürecinin vitrin edilmesine web sitesi denir.


Peki web ve www açılımı nedir?

Web; birbiriyle bağlantılı internet üzerinde çalışan ve "www" ile başlayan internet sitesi adreslerindeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servis ağıdır. WWW açılımı ise ↔ world wide web olarak bilinir.


→ Teknik olarak world wide web dünya çapında ağ olarak tanımlanmaktadır.
→ Bilgisayar terimi olarak world wide web ise internet sunucuları ağı olarak tanımlanır.


Web Sitesinin Çeşitleri Nelerdir?

Web siteleri tasarım, yazılım ve programlamasına göre statik ve dinamik olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilir. Bu iki ana gruptaki web sitelerin çeşitleri ise ilgili sitenin muhtevasına göre değerlendirilmektedir.

▬ Kurumsal web siteleri: Firma ürün/hizmet tanıtım siteleri.
▬ E-ticaret siteleri: B2B, B2C, C2C satış siteleri.
▬ Rezervasyon siteleri: Hotel, restoran vb. siteler.
▬ Kişisel siteler: Kişi tanıtım ve CV siteleri.
▬ İlan / emlak siteleri: Konut, araba, iş arama ve bulma siteleri.
▬ Haber siteleri: Anlık, günlük, güncel olayların aktarıldığı siteler.
▬ Portal siteler: Turizm, sağlık vb. özel bir amaca hizmet eden fonksiyonel siteler.
▬ Mobil siteler: Mobil kullanıcılarına özel hazırlanan site ve uygulamalar.


Web Sitesi Ne İşe Yarar?

Web sitesi; müşterileri segmentlere ve alt segmentlere ayırabileceği gibi müşteriye nasıl ulaşılabileceği ve onlarla nasıl kalıcı ilişkiler kurulabileceğiyle ilgili firmanıza bilgiler veren stratejik internet platformudur. Dolayısıyla web sitesi olgusu size ya da işletmenize müşteri kavramını yerleştiren ve müşteri merkezli olma kültürünü benimsettiren bir internet stratejisi; dünyada şirket-müşteri denklemini düzenleyen ve müşteri ilişkileri yönetiminin bir bilim olmasını sağlayan pazarlama aracıdır. Web siteleri tüm faaliyetlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi hedef kitlemize istediğimiz gibi iletmemizi sağlar; doğru ve güncel bilgi kaynağıdır; bizlere zaman, prestij ve müşteri kazandırmaya yarar.

• Web sitesi hizmeti firma ya da markanın istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.
• Web sayfası ürünler, hizmetler ve düşüncelerle ilgilidir.
• Web tasarım doğru hedef kitlesine hitap etmelidir.
• Web site konsepti, sürekli değişen rekabet koşullarında yerine getirilir.
• Website tasarımı kurumsal kimliğinizin aynasıdır.


Web Sitesinin Faydaları Nelerdir?

Müşteri Belirlemeye Yarar


Geleneksel olarak demografik bilgilere göre yapılmaktadır ancak internet ortamında müşterilerinizi tam olarak saptamak için Google Analitik platformunun site analizleri için sunduğu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu platforma web sitenizi kayıt ederek alabileceğiniz bir Google Analitik Kodu ya da site izleme kimliğini sitenize eklemek yeterli olacaktır. Müşterilerinizin yaş, cinsiyet, meslek, gelir ve ilgi alanları gibi değişkenleri tespit edebilirsiniz.

  • Belirlenen Müşterilerinizi Farklılaştırabilirsiniz

Müşterileri farklılaştırma, onların işletmeniz için farklı değerlere sahip olması ve farklı ihtiyaçlarının bulunmasından kaynaklanan bir zorunluluktur. En değerli olan müşterilerden başlamak suretiyle, bir sıralamada bulunmak, çabaların en çok avantaj sağlayacağı kesime yöneltilmesine olanak sağlar. Böylece müşterinin değerine ve ihtiyaçlarına odaklanacak işletme davranışını web sitenizde sağlamak güç olmayacaktır.

  • Müşterilerle Etkileşime Girebilirsiniz

Web sitesinde tüketiciye gereksinimi olan ürün ve hizmetin sağlanması, kalite güvencesinin vitrin edilmesi ve ispat edilmesi ilk adımdır. Web sitelerinde satış sonrasındaki hizmet, üzerinde durulması gereken en önemli konudur. En yüksek etkinliği, uygun maliyette yapma zorunluluğu bir şirket için kaçınılmazdır.
İnternet Sitesinin Tarihsel Süreci
Web site kavramının müşteri merkezli son yıllarda yaşadığı değişim gerçekten inanılmaz boyutlara ulaştı. Tarihsel süreç olarak bakıldığında 1990’li yılların “ne bulursam onu alırım” yaklaşımıyla geçtiğini görürüz. Arz ekonomisinin ön planda olduğu bu dönemlerde web sitelerinde yer alan ürün ve hizmetlerin çeşitliliğindeki sınırlamalar, tüketici tercihlerinin geri plana atılmasına zemin hazırlıyordu. Ardından 2000’li yıllar geldi, web sitelerindeki ürün ve hizmet çeşitliliği artmaya başladı. Bu noktada müşterilerin genel eğilimi “neyi alabilirsem onu alayım” biçiminde değişti. 2010’larda web sitelerindeki modern anlamdaki gelişmelerle birlikte artık “ne istersem onu alırım” dönemi başladı. Bu yeni döneme gelinmesinde birkaç temel nokta büyük rol oynadı:

• Ürün ve hizmetlerin çeşitliliği inanılmaz biçimde arttı ve müşterilerin tercih olasılıkları çoğaldı.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan müşteriler, bilgiye, rakibe ve muadil ürünlere çok kolay erişebilir bir hale geldi.
• Teknolojik yapılar, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasından dağıtım kanalına dek iş süreçlerini değiştirdi. Müşterilere çok farklı kanallardan erişim mümkün oldu.

Türkiye’de Web Sitesi Gelişimi

Bilimsel anlamdaki website çalışmalarının Türkiye’deki geçmişi 2000 yılı başlarına dayanıyor. Türkiye’de yapılan ilk araştırmalarda şirket yöneticilerinin web sitesi teknolojisini tanıma yüzdeleri %5’in altında idi. Ama takip eden yıllarda internet site çalışmaları hızla ve artarak devam etti.

Bir markayı temsil eden web sitesi sadece üretilmiş hizmet, ürün ve fikirlerin üreticiden tüketiciye şık ve modern bir şekilde gösterilmesi değildir. 

Burada önemli bir konu daha var, o da şu: Web tasarım ve yazılım çalışmalarını belirli bir ölçüm sistemi altında yürütmek ve bu çalışmalarda yapılan yatırımın şirketin doğrudan hedeflerini ne ölçüde desteklediğini gözlemlemektir. Sadece web tasarım adı altında başlayıp şirketin gerçek finansal hedefleri doğrultusunda yürütülmeyen birçok projenin zaman içinde üst yönetim tarafından durdurulduğunu ve bu projelerin başarısız olduklarını gördük. Bunun internet projesi ya da başka bir x projesi olmasının önemi yok. Önemli olan başarısızlıktır. Şirket üst yönetiminin her projede sürekli yanınızda olması çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi de web sitesi projelerinin yönetimin koyduğu ve benimsediği kurumsal iş hedeflerini doğrudan beslemesine bağlı. Yani sadece müşteri memnuniyeti hedefli web sayfası çalışmaları, sonunda istenilen sonuçları vermemektedir.

Web Sitesi Türkiye’de Neden Çok Popüler ?

• İş dünyasındaki rekabetin geldiği nokta, web sitesini çok daha fazla ön plana çıkarıyor.
• 2000’li yıllarda kurumsal verimlilik sürecinde müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları olgunlaştı. Bu otomatize yapının dışa açılan yüzüne yani web tasarıma olan ihtiyaç daha da arttı.
• Ürünlerin pazarda kalma süreleri kısaldı, yenilikçi ürünlerin sağladığı ilk olma avantajı azaldı. Müşteriler için seçenekler artarken üreticilerin rekabeti arttı.
• İnternet başta olmak üzere iletişim teknolojileri, müşterilerin seçim alışkanlıklarını değiştirdi, sadakat seviyelerini azalttı.


×

Mini Websitesi

Sizin de bir mini web siteniz yada yeni nesil kartvizitiniz olmasını istemez misiniz!!! Deneme paketi ve çok uygun fiyatlarla sadece 59 Medya'da